Cenník

 

1 osoba: 15 €

2 osoby:  7,50 EUR za osobu

3 osoby a viac :   6 EUR za osobu

Cena vstupu je kalkulovaná za 90 min saunovania. Ďalších 30 min máte k dispozícii na hygienu a oblečenie, teda spolu 120min.

Cena za každých začatých 30 min navyše je 3 €.