Čo jesť a piť pri saunovani

Nič nemôže viac pokaziť celkový účinok saunovania ako príjem nevhodných nápojov a prrlišného množstva jedla pred saunováním, počas neho, aj  v jeho závere.

 

Nápojový lístok

V priebehu saunovanía se nedoporučuje prijímať tekutiny. K ich doplneniu by malo dojsť po ukončení saunovania a mali by sme  zvoliť taký druh nápoja, ktorý nám dodá naspäť vitamíny a minerály, ktoré sa potením z tela uvolnili. Za nejvhodnejšie sa považujú prírodé ovocné šťavy, mušty, minerálky, bylinkové čaje.

Za úplne nevhodné se považuje pitie alkoholických nápojov ako v priebehu saunovanía, tak aj po jeho ukončení. Môže to zapričiniť  vznik nevoľnosti a rozrušenie.

 

Jedálny lístok

Za nevhodné se považuje saunovanie po sytom jedle, ktoré by malo za následek nevoľnosť. Pred vstupom do sauny by sme  si mali dopriáť ľahký pokrm a vypíť menšiu dávku prírodnej ovocnej šťavy alebo čaju. Ani po ukončení saunovania žalúdok príliš nezaťažujeme a vyberáme taktiež ľahký pokrm, nejlepšie zeleninový šalát, hydinu, ryby, polievku alebo len jogurt..